About us

Hello and welcome to our ecommarket – about us – page.

When it comes to realising projects and  finally finding your professional place in this world. Your friends, colleagues and your immediate surroundings have a BIG impact on your situation. Because the most measured among us in their education  have received the following message: “Search a JOB then you have certainty and security”which is more like a doctorine of 20 th century. We all have a different vision of how we see the world, for some very dark and sober and for others it is a bit more future oriented as an entrepreneur, to be able to determine your own future. As an entrepreneur, surrounding yourself with negativity can burden you heavily… but, it’s even worse when we fall victim to persuasive disinformation that is so widespread, whether or not via social media in the ecommerce circles. With only one goal: to persuade us to spend unnecessary (large) money on products we will never use such as: courses, courses and books, etc. It is therefore essential to be in the company of (possitive) people with knowledge who can successfully help you further so as ecommarket supports his clients with good advices

Regardless of where they are located on this planet.With the help of the Internet today it is easier to stay connected.This technology allows us all to share products and or services online. In digital marketing, we want to support the people in entrepreneurship and their lives. as well as possible to assist in advice and know how. Including one of the many discussed topics in all business corridors, namely: SEO. The keyword for success on www. (world wide web) Without taking into account S.E.O. friendly content, you will never succeed in these new Ecommerce trends. My humble advice to end this is article:TAKE THE TIME TO OPTIMIZE YOUR S.E.O. with the help of ecommarket services and remember that GOOGLE is your best Friend .Because GOOGLE needs Your input! It’s an advertising machine!

Als het gaat om projecten te realiseren en uiteindelijk onze plaats in de wereld te vestigen worden we steeds geconfronteerd met verschillende opinies en meningen.
We hebben allemaal een andere visie waardoor we de wereld zien, die voor sommige erg donker en negatief is en voor anderen meer toekomst gerichter. Jezelf omringen met negativiteit kan je zwaar belasten …
maar, het is nog erger wanneer we het slachtoffer worden van vrolijke desinformatie die zo snel wijdverbreid is in de IM-kringen, en daarbij slechts één doel heeft: ons ertoe brengen om onnodig (veel) geld uit te geven.
Het is daarom van essentieel belang om in het gezelschap te zijn van mensen met kennis en die ons daarin kunnen en willen helpen –  ook wanneer ze zich aan verschillende kanten van onze planeet bevinden.Maar gelukkig,dankzij het internet vandaag de dag is het gemakkelijker om verbonden te blijven met de nieuwe  technologien van het presenteren van produkten enof diensten online, daarom willen wij, ecommarket.services de mensen ondersteunen in het ondernemens doelen en hun zo goed mogelijk bij te staan in advies en know how. Waaronder een veel besproken onderwerp in de wandelgangen van Internet Marketing ,in het bijzonder de “making online ” niche : SEO dit is een erg ingewikelde materie van de laatste jaren.

Dus wanneer uw website niet meer rendabel is neem dan gerust contact met ons op en wij maken een gratis SEO analyse van uw site.

Met beleefde groeten

Eduard Polak

Klanten service